Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Misyon ve Vizyon

Fakültemizin misyon, vizyon ve etik değerler doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşabilmesi amacıyla yürütülen akademik ve idari faaliyetleri nitelik ve niceliksel olarak iyileştirerek sürdürülebilirliğini sağlamaktır.