Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Kalite Politikamız

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup Ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin, verimli, rekabetçi ve girişimci bir fakülte olmayı hedeflemiştir.

Bu doğrultuda sürdürülebilir ulusal ve uluslararası kriterlere uygun ve güncel eğitim öğretim imkânlarını öğrencilerine sunarak akademik ve sanatsal faaliyetlerin niteliğinin arttırılması hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek akademik, sanatsal ve idari etkinlikleri içeren tüm süreçlerin şeffaflık, denetlenebilirlik, ölçülebilirlik ve toplumsal katkı ilkelerini önceleyecek biçimde; planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve bu süreçlerden edinilen verilerle sürekli olarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.