Değerler ve Hedefler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Temel Değerler


Eğitim-öğretim süreçlerinde öğrenci merkezlilik, kapsayıcılık, bilimsellik, yenilikçilik ve kalite ilkelerini benimser.

Araştırma geliştirme süreçlerinde evrensellik, yenilikçilik, bilimsellik, özgürlük ve etik duyarlılığı dikkate alır.

Toplumsal katkı faaliyetlerinde millilik, paydaş odaklılık ve çevre duyarlılığı esas alır.

Yönetim süreçlerinde liyakat, adalet, eşitlik, sorumluluk, çözüm odaklılık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, verimlilik ve kalite ilkelerini benimser.

Temel Hedefler

Kurumda kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik personelin sürekli eğitimler almasını sağlamak.

Kalite bilincinin gelişmesi ve tüm personel arasında yaygınlaşması için kurum dışı alınan eğitimleri kurum içinde yaygınlaştırmak.

Değişen işleyişlere göre hızlı bir şekilde iş akışlarının güncellenmesini sağlamak.

Çağın gereği eğitim ve çalışma süreçlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

Ulusal ve uluslararası performans değerlendirme çalışmalarına daha çok ve daha farklı analizlerde katılmak.

Paydaşların görüşlerini almak üzere hazırlanan anketlerde paydaş memnuniyetini artırıp şikâyetleri en aza indirmek.