İletişim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Dekanlık Santral : (372) 291 19 00

Faks / Belgegeçer : (372) 281 0767

f

Dekan :

Prof.Dr. Şemseddin DAĞLI

0 372 291 11 00 / 1901

Dekan Yrd :

Doç. Ali Asgar ÇAKMAKÇI

(372) 291 11 00 / 1845


Fakülte Sekreteri :

Metin KÜÇÜKALİ
(372) 291 11 00 / 1542

    
Resim Bölüm Başkanı:                              

Prof.Dr. Şemseddin DAĞLI

0 372 291 11 00 / 1901

Bölüm Başkanlığı Sekreter:

Mustafa Gönülce
(372) 291 1900 / 1900

Resim Bölüm Başkanı Yardımcısı:

Öğr. Gör. Yavuz AYHAN
(372)291 11 00 / 1187

Grafik Bölüm Başkanı:

Doç. Oğuz TUNÇEL
(372)291 11 00 / 1540

Akademik Personel:

Doç. Çağlar UZUN
(372) 291 11 00 / 1431

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur COŞKUN
(372) 291 11 00 / 1131

Öğr. Gör. Seher UYSAL KIRKEL
(372) 291 11 00 / 1567

Öğr. Gör. Cemil TOPRAK
(0372)291 11 00 / 1291

Dr. Arş. Gör. Mustafa Emrah ÖZARAS
(372)291 11 00 / 1540

İdari Personel:

Şube Müdürü: 
Mustafa VERİMBAŞ
(372) 291 11 00 / 1281

Dekanlık Sekreteri
(372) 291 1900

Personel İşleri-Bölüm Sekreteri: Mustafa GÖNÜLCE

(372) 291 1900 / 1900

İdari Mali İşler : Murat GÜLSEVER
(372) 291 11 00 / 2381

Öğrenci İşleri-Ayniyat : Selim ÖZDEMİR
(372) 291 11 00 / 1978

Öğrenci İşleri : Bergizar ÖZMEN
(372) 291 11 00 / 1978

Teknik Personel: Ali Rıza ÖZTÜRK
(372) 291 11 00 / 1849

Posta Adresi:

Güzel Sanatlar Fakültesi
Farabi Kampüsü
67100 İncivez / Zonguldak