Temel Değerler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

 • İyi insan olma
 • Yurtseverlik
 • Çağdaşlık
 • Liyakat
 • Akademik Mükemmellik
 • Öğrenci odaklılık
 • Doğruluk ve güvenirlilik
 • Katılımcılık
 • Paylaşımcılık
 • Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik
 • Sorumluluk
 • Evrensellik
 • Çevreye Duyarlılık
 • Saydamlık
 • Topluma Hizmet
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik