Hakkımızda

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Sevgili öğrenciler;

Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi sanatı bir dil olarak benimseyen, bu dilin olanaklarıyla kendini ifade eden, çağının değerlerini sorgulayan, yeni değerler üreten, hem yerel hem de küresel ölçekte kültür ve sanata katkı yapan yaratıcı bireyler yetiştirmek amacı taşıyan bir eğitim programı uygulamaktadır.

Dinamik, gelişmelere açık, genç öğretim kadrosu öğrencilerle iletişimin boyutunu ve niteliğini arttırmanın yanında onların sanatsal ve kültürel çıkmazlara düşmesine de engel olmaya önem vermektedirler. Öğrencilerin kültürel ve sanatsal bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri mekânları ve olanakları sağlayarak, resim sanatı disiplini çerçevesinde kuramsal-uygulamalı dersler yardımıyla resim sanatı alanına dair bilgileri geliştirilmekte ve derinleştirilmektedir. Ders programları seminer, konferans, söyleşi, gezi ve sergi gibi yardımcı kültürel ve düşünsel uygulamalarla desteklenmektedir.

Fakültemizden mezun olan sanatçı adaylarının ulusal ve uluslararası sanatsal etkinliklere, başlıca sanat kurumlarına, üniversitelerin lisansüstü programlarına kabul edilmeleri harcanan yoğun emeğin, disiplinin, çalışmanın ve inancın doğal kazanımlarıdır.