Eğitim Amaçları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

      Resim Bölümü lisans programında; Yaratıcı, bilinçli, kültürlü; günümüz sanatının disiplinler arası özelliklerine uygun, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek, yorumlayabilecek, teorik ve pratik alt yapıya uygun yöntem geliştirebilecek, özgün sanatsal çalışmalar yapabilen öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

      Bu programda öğrenim görecek sanatçı adayları bir yandan gözlem ve çözümleme yapabilip, yaratıcılıklarını açığa çıkarırken bir yandan da sanat tarihi, genel kültür ve alan bilgisiyle donanımlı,  yetkin bireyler olarak yetişeceklerdir.  Sanatçı olabilmenin temel disiplinini taşıyan adaylar; toplumsal yaşama görsel, düşünsel katkıda bulunabileceklerdir.

     Mezunlarımız fakültelerin ilgili bölümlerinde akademisyenlik, özel/resmi müze ve galerilerde sanat danışmanlığı ve sergi düzenleyiciliği ve serbest ressam olarak çalışabileceklerdir.