Sevgili gençler;

     Sanat, hayatın tam merkezinde yer almakta ve her geçen gün büyüyerek gelişmektedir. Yaşadığımız şehirlerde hatta ilçe ve köylerde; yani hemen her yerde, sanat eserlerine “dokunmadan” yaşamak artık pek mümkün olamamaktadır. Bulunduğu bölgenin en köklü üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi de bu farkındalıkla hareket ederek 2008 yılında Güzel Sanatlar Fakültesini bünyesine dahil ederek 2010 yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.. Kuruluşundan bu yana Fakültemiz, Üniversitemizin önemli ve özgün bir değeri olarak işlevini sürdürmektedir.

 Sanatın resim alanında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan Fakültemizde ayrıca grafik ile cam ve seramik bölümleri de kurulmuş olup, bu bölümlerin öğretim elemanı ve fiziki alt yapılarının tamamlanma süreci halen devam etmektedir.

     sanatın her türden güncel ifade biçimlerini kullanacak düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen Fakültemizin eğitim dili Türkçedir. Mesleki sorumluluğu taşıyan ve özgüveni güçlü, yaratıcı gücünü açığa çıkararak kullanabilen, sezgileri gelişmiş, sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen, içinde yaşadığı kendi toplumunun tarihsel süreç içerisindeki kültürel değerlerine sahip çıkarken aynı zamanda evrensel değerleri de kucaklayan, insan ve topluma öncelik veren, günümüzün dijital teknolojik alt yapısını tasarım süreçlerine uygulayarak yeni ürünler oluşturabilen ve yaratıcı, estetik, çağdaş teknoloji kullanımı yeteneğine sahip, bilimsel düşünme ve üretme alışkanlığını kazanmış, emeğin değerini bilen, uyumlu ve hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmek öncelikli arzumuzdur. Bu amaca yönelik çalışan genç ama yoğun tecrübeye sahip dinamik akademik kadromuz, güncel derslerin yer aldığı programımız ile geleceğin sanatçı adaylarını beklemektedir. Eğitim programımız, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunundan beklenen temel yetkinliklere dayalı, ulusal ve uluslararası amaç ve hedefleri esas alan, öğrenci merkezli, problem çözmeye ve topluma ve çevreye dayalı, geçerli öğrenme ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı sistematik bir eğitim programıdır. Ulusal Çerçeve Eğitim Programı ve Bologna sürecine uygun olarak öğrenci ve öğrenme odaklı, bilgi, beceri ve profesyonellik yeterliklerinin belirlendiği, kurumsal derslerin yanında mesleki seçmeli ve alan dışı seçmeli derslerin yer aldığı, program değerlendirme ve güncelleme yöntemlerinin iç ve dış paydaşların katılımıyla ve kalite odaklı yaklaşımla desteklendiği bir program olarak uygulanmaktadır.

    Öğrencilerimizden başlıca beklentimiz, eğitim ve öğretim sürelerini tamamladıklarında Fakültemizin belirlediği mezuniyet yetkinliklerini kazanmalarıdır. Ayrıca, diğer beklentilerimiz arasında; yaşamlarının her anında topluma doğru bir şekilde hizmet vermeyi benimsemeleri ve öğretim elemanları, meslektaşları ve arkadaşları ile olan iletişimlerinde daima saygı, sevgi ve hoşgörüyü ön planda tutmalarıdır.

   siz gençlerimizi, zaman, mekan ve insan bilinciyle bir ömür boyu süren sanat eğitimi sürecine katılmaya ve beraber üretmeye davet ediyoruz. 

 

Sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr. Şemseddin DAĞLI

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.