Sevgili Öğrenciler,

      Güzel Sanatlar Fakültesi, kentimizin, bölgemizin, ülkemizin ve evrensel kültürel ve sanatsal yargılarını da göz önüne alarak öğrenci eğitimini yapmaktadır.  Fakültemizin eğitim dili Türkçedir.

      Fakültemizde şuan için sadece Resim bölümü, öğrenci kabul etmektedir. Grafik ve Tasarım bölümünde ise, akademik eğitime başlamak için çalışmalarımız sürmektedir.

      Güzel Sanatlar Fakültesi, akademik ve sanatsal çalışmaları ile ulusal ve uluslararası kongre/sempozyumlarda bilimsel faaliyetlerde bulunan deneyimli ve dinamik öğretim elemanları ile nitelikli bir sanat eğitim-öğretimini gerçekleştirmektedir.

      Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları, edindikleri mevcut bilgi birikimin yanında, olgulara geniş bir bakış açısıyla yaklaşabilen, ufku geniş, çok boyutlu düşünebilen, ülkemiz ve dünyanın sanat ve kültürel değerlerini de göz önüne alarak hazırlayacağı projelerle; uluslararası düzeyde donanımlı ve yetkin, doğa ve insana saygılı, özgüveni olan bireyler yetiştirerek kamu ya da özel sektörde istihdam edilmeyi ya da lisansüstü programlarda uzmanlaşarak bilim dünyasında yer edinmeyi planlayan sizleri beklemektedir.

      Unutulmamalıdır ki; “Gelecek Bülent Ecevit Üniversitesinde Şekillenir”.

 Sevgi ve Saygılarımla

 Prof. Dr. Veysel Haktan ÖZAÇMAK

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.