Eğitim

Fakülte Komisyonları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KOMİTE VE KOMİSYONLARI

 

Birim Kalite Komisyonu

Başkan : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKÇI

Üye : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL

Üye : Bilg. İşlt. Murat GÜLSEVER


Fakülte Danışma Kurulu

Başkan : Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU (Dekan V.)

Üye : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKCI 

Üye : Doç. Çağlar UZUN (Resim Bölüm Başkanı)

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL (Grafik Bölüm Başkanı)

Üye : Gökhan GüMüLCİNE (Kamu ve Özel Sektör Temsilcisi)

Üye : Muhammed Ali AVCI (Mezun Öğrenci)


Fakülte Eğitim Komisyonu 

Başkan : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKÇI

Üye : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL

Üye : Öğr. Gör. Yavuz AYHAN

 

Bilimsel Yayınları Değerlendirme Komisyonu

Başkan : Prof.Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

Üye : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKÇI

Üye : Doç. Çağlar UZUN


Yayın Alt Komisyonu

Başkan : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKÇI

Üye : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL

 

Stratejik Plan Komisyonu

Başkan : Prof.Dr. Şenol HAKAN KUTOĞLU

Üye : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKCI

Üye : Öğr. Gör. Yavuz AYHAN

Üye : Fakülte Sekreteri Metin KÜÇÜKALİ

 

Stratejik Plan Hazırlama Sekreteryası

Başkan : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKCI

Üye : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Fakülte Sekreteri Metin KÜÇÜKALİ

 

Türk Eğitim Vakfı (TEV), KYK Burs ve Yardım Komisyonu

Başkan : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKCI

Üye : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Öğr. Gör. Yavuz AYHANTÜBİTAK Destek Programlarının Tanıtımı Komisyonu

Başkan : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Cumhur COŞKUN

Üye : Öğr. Gör. Cemil TOPRAK

 

Engelsiz BEÜ Birimi Yönetim Kurulu

Başkan : Öğr. Gör. Seher UYSAL KIRKEL

Üye : Öğr. Gör. Yavuz AYHAN

 

Risk Belirleme Ekibi

Başkan : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Öğr. Gör. Yavuz AYHAN

 

Akademik Teşvik Ödeneği Ön İnceleme Heyeti

Başkan : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKÇI

Üye : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL


Atık Birim Komisyonu

Başkan : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKCI

Üye : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Fakülte Sekreteri Metin KÜÇÜKALİKişisel Verileri Koruma Kurulu

Asil     : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKÇI

Yedek : Fakülte Sekreteri Metin KÜÇÜKALİ

 

Öğrenci Yardım Komisyonu

Başkan : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Cumhur COŞKUN

Üye : Öğr. Gör. Cemil TOPRAKFakültemiz Erasmus ve Farabi Koordinatörü

Başkan : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKCI

Üye : Öğr. Gör. Seher UYSAL KIRKEL

 

Fakültemiz Mevlana Koordinatörü

Doç. Çağlar UZUN

 

Fakültemiz WEB Koordinatörü

Öğr. Gör. Seher UYSAL KIRKEL

 

Mezuniyet Komisyonu

Başkan : Doç. Çağlar UZUN

Üye : Doç. Ali Asgar ÇAKMAKÇI

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL

Üye : Öğr. Gör. Yavuz AYHAN
T.C.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Farabi Kampüsü, 67100,
Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Gönülce
Tel: : (0372) 281 07 68 Faks: (0372) 281 07 67
E-Posta: :
guzelsanatlar@karaelmas.edu.tr
Elektronik ağ:http://gsf.beun.edu.tr/
Sayı : E-35531908/050.06/173394
Konu : Birim Kalite Komisyonları


DEKANLIK MAKAMINA
Üniversitemiz kalite süreci çalışmaları kapsamında, birim bazında kalite güvencesi ve
akreditasyon, kalite politikası ve stratejisi belirleme, birimde kalite güvence sisteminin kurulmasını
destekleme ve bu konuda rehberlik etme, yüksek öğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili
çalışmaları izleme, dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili
birimi hazırlama, bilgilendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreci sonrası kalite
iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri birime ve Kalite Komisyonuna sunma ve komisyon tarafından
yönetmelik amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere aşağıda belirtilen
öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonu olurlarınıza arz ederim.


Başkan :Doç. Dr. Üyesi Çağlar UZUN
Üye :Doç. Ali Asgar ÇAKMAKCI
Üye :Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL
Üye :Öğr. Gör.Yavuz AYHAN
Üye :Öğr. Gör.Seher UYSAL
Üye :Fakülte Sekreteri Metin KÜÇÜKALİ
Üye :Öğrenci Temsilcisi Uğur OKSUN
DAĞITIM
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
e-imzalıdır
Metin KÜÇÜKALİ
Fakülte Sekreteri
OLUR
__/__/____
e-imzalıdır
Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU
Dekan V.
Evrak Tarih ve Sayısı: 31/05/2022-173394
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Farabi Kampüsü, 67100,
Zonguldak


Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Gönülce
Tel: : (0372) 281 07 68 Faks: (0372) 281 07 67
E-Posta: :
guzelsanatlar@karaelmas.edu.tr
Elektronik ağ:http://gsf.beun.edu.tr/
10/12/2018 B.İşl. : M.GÖNÜLCE


Evrak Tarih ve Sayısı: 10/12/2018-58310
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin