Eğitim

Fakülte Komisyonları

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE KOMİSYONLARI

 

Fakülte Eğitim Komisyonu 

Doç. Çağlar UZUN (Başkan; Üniversite Eğitim Komisyonu Fakülte Temsilcisi)

Doç. Dr. Bengü BATU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Asgar ÇAKMAKCI (Üye)

Öğr. Gör. Yavuz AYHAN (Üye)

 

Yardımcı Doçentlerin Atama ve Görev Süresi Uzatımında Bilimsel Yayınlarını Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Veysel Haktan ÖZAÇMAK (Başkan)

Doç. Dr. Bengü BATU (Üye)

Doç. Çağlar UZUN (Üye)

 

Fakültemiz Erasmus ve Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ali Asgar ÇAKMAKCI (Başkan)

Öğr. Gör. Seher UYSAL (Üye)

 

Fakültemiz Mevlana Koordinatörü

Doç. Çağlar UZUN (Başkan)

 

Fakültemiz WEB Koordinatörü

Öğr. Gör. Seher UYSAL

 

Mezuniyet Komisyonu

Doç. Çağlar UZUN (Başkan)

Doç. Dr. Bengü BATU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Asgar ÇAKMAKCI (Üye)

Öğr. Gör. Yavuz AYHAN (Üye)

 

Stratejik Plan Komisyonu

Prof.Dr. Veysel Haktan ÖZAÇMAK (Başkan)

Doç. Dr. Bengü BATU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Asgar ÇAKMAKCI (Üye)

Öğr. Gör. Yavuz AYHAN (Üye)

Fakülte Sekreteri Metin KÜÇÜKALİ (Üye)

 

Stratejik Plan Hazırlama Sekreteryası

Doç. Dr. Bengü BATU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Asgar ÇAKMAKCI (Üye)

Fakülte Sekreteri Metin KÜÇÜKALİ (Üye)

 

Türk Eğitim Vakfı (TEV), KYK Burs ve Yardım Komisyonu

Doç. Çağlar UZUN (Başkan)

Öğr. Gör. Yavuz AYHAN (Üye)

 

TÜBİTAK Destek Programlarının Tanıtımı

Doç. Dr. Bengü BATU

 

Engelsiz BEÜ Birimi Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Seher UYSAL

Öğr. Gör. Yavuz AYHAN

 

Risk Belirleme Ekibi

Doç. Dr. Bengü BATU (Başkan)

Öğr. Gör. Yavuz AYHAN (Üye)

 

Akademik Teşvik Ödeneği Ön İnceleme Heyeti

Doç. Dr. Bengü BATU (Başkan)

Doç. Çağlar UZUN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Asgar ÇAKMAKCI (Üye)

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Doç. Dr. Bengü BATU (Başkan)

Doç. Dr. Çağlar UZUN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Asgar ÇAKMAKCI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL (Üye)


T.C.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Üzülmez Kampüsü, 67100,
Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Gönülce
Tel: : (0372) 281 07 68 Faks: (0372) 281 07 67
E-Posta: :
guzelsanatlar@karaelmas.edu.tr
Elektronik ağ:http://gsf.beun.edu.tr/
Sayı : 35531908/050.06/
Konu : Birim Kalite Komisyonları


DEKANLIK MAKAMINA
Üniversitemiz kalite süreci çalışmaları kapsamında, birim bazında kalite güvencesi ve
akreditasyon, kalite politikası ve stratejisi belirleme, birimde kalite güvence sisteminin kurulmasını
destekleme ve bu konuda rehberlik etme, yüksek öğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili
çalışmaları izleme, dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili
birimi hazırlama, bilgilendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreci sonrası kalite
iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri birime ve Kalite Komisyonuna sunma ve komisyon tarafından
yönetmelik amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere aşağıda belirtilen
öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonu olurlarınıza arz ederim.


Başkan :Doç. Dr. Üyesi Çağlar UZUN
Üye :Doç. Dr.Bengü BATU
Üye :Dr. Öğr. Üyesi Ali Asgar ÇAKMAKCI
Üye :Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL
Üye :Öğr. Gör.Yavuz AYHAN
Üye :Öğr. Gör.Seher UYSAL
Üye :Fakülte Sekreteri Metin KÜÇÜKALİ
Üye :Öğrenci Temsilcisi Uğur OKSUN
DAĞITIM
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
e-imzalıdır
Metin KÜÇÜKALİ
Fakülte Sekreteri
OLUR
__/__/____
e-imzalıdır
Prof. Dr. Veysel Haktan ÖZAÇMAK
Dekan V.
Evrak Tarih ve Sayısı: 10/12/2018-58310
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Üzülmez Kampüsü, 67100,
Zonguldak


Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Gönülce
Tel: : (0372) 281 07 68 Faks: (0372) 281 07 67
E-Posta: :
guzelsanatlar@karaelmas.edu.tr
Elektronik ağ:http://gsf.beun.edu.tr/
10/12/2018 B.İşl. : M.GÖNÜLCE


Evrak Tarih ve Sayısı: 10/12/2018-58310
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin