Birim Kalite Temsilcileri

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Doç. Ali Asgar ÇAKMAKCI (Başkan)
Doç. Çağlar UZUN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TUNÇEL (Üye)
Öğr. Gör. Cemil TOPRAK (Üye)
Şube Müdürü Mustafa VERİMBAŞ (Üye)