Tarihçe

Tarihçe

Güzel Sanatlar Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 30.07.2008 tarihli kararı ile kurulmuş olup fakültemize bağlı Resim, Grafik ve Heykel bölümleri YÖK Yürütme Kurulunun 07.05.2009 tarihli kararı ile açılmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınan Resim Bölümü’nde halen 47 öğrenci eğitim görmektedir.

Yaklaşık 2902,5 m2 kapalı alana sahip toplam üç binamızda 5’i akademik toplam 10 ofis, 6 atölye, 1 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 kantin, 1 yemekhane, 1 depo eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır.