Öğrenci Bilgi Sistemi

Bu kapsamda;kurumunuzun tüm akademik birimlerindeki(fakülte,yüksekokul,meslek yüksekokulu,konservatuvar ve enstitüler) ön lisans,lisans,yüksek lisans ve doktora programlarının tamamını kapsayacak şekilde daha önce hazırlanmış olan program yeterlilikleri ve söz konusu programlara ilişkin ilgili diğer  başlıklar (program profili,öğrenci kabul koşulları,önceki öğrenmelerin tanınması,üst derece programlara geçiş,ölçme ve değerlendirme,mezuniyet koşulları,istihdam olanakları vb.) içeren bilgi paketlerinin güncellenmesi,web sayfanızdan kolay erişilebilir durumda olması ve ilgili erişim linkinin 17 Kasım 2017 tarihine kadar Başkanlığımıza iletilmesi hususunda gereğine rica ederim.

https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx